Information om cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på lopcoachensverige.se för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kakor är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Löpcoachen Sverige följer dataskyddsförordningen GDPR avseende behandling av personuppgifter. Personuppgifter registreras och behandlas när ett nytt avtal ingås eller när ett pågående avtal behöver administreras.

Det gäller personuppgifter som:
Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer

SYFTET MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN
Under pågående avtalsförhållande är syftet att administrera och upprätthålla parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Vi behöver veta identiteten på våra medlemmar för att kunna leverera tjänster och produkter till rätt person.

Personuppgifter kan även användas för att erbjuda tjänster och service.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?
Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING
Rätt att få tillgång till din data.
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Löpcoachen Sverige har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att spara endast den data som vi är skyldiga att spara och blockerar den från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

För att ta tillvara dessa rättigheter kan du kontakta oss.

VART VÄNDER JAG MIG FÖR ATT FÅ VETA MER?
Vill du få mer information eller invända mot behandlingen av personuppgifter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida.
Mer information om dataskyddsförordningen finns hos Datainspektionen