VIlLKOR

 

VILLKOR FÖR LÖPPROGRAM:

1.Träningsprogram, abonnemang och kostnad: Antingen väljer du att köpa 12 veckor i stöten eller så abonnerar du på tjänsten. Om du valt att köpa 12 veckor i stöten kan du betala allt i klumpsumma eller månadsvis. Väljer du månadsvis tillkommer en admin kostnad på 75:-/faktura. Om du abonnerar startar du alltid med 3 månader med bryt-datum den sista i månaden. Dvs om du börjar den 15:e i månaden är det 3 månader från den 1:a månaden efter din start. Du betalar månadsvis och ingen admin kostnad tillkommer. Du behöver sedan säga upp ditt abonnemang 14 dagar innan ditt slutdatum. Det gör du via mail på info@lopcoachensverige.se eller till din coach på mess eller via chatten i löpappen. I annat fall förlängs ditt abonnemang med 1 månad i taget.

2: Betalning: Faktureras i efterskott i med betalning den 28:e samma månad fakturan skrevs. Om du startar din träning efter den 15:e i månaden kommer första fakturan månaden efter.

 1. Om du blir skadad (webbträning): Bokat program är lika med köpt program men om du blir skadad kan du få ditt abonnemang avbrutet. Detta gäller bara om du abonnerar och inte om du köpt ett tolvveckorsprogram. Brytdatum blir den månad skadan uppkom. Vi behöver då ett intyg på att du inte kan/bör löpa. Meddela din coach samt skicka ett intyg till info@lopcoachensverige.se på din skada och att den uppkommit efter bokat program.
 2. Ånger rätt på 14 dagar: Om du ångrar dig gör du via mail på info@lopcoachensverige.se eller till din coach på mess eller via chatten i löpappen senast 14 dagar, från  dagen efter du ingått avtalet med Löpcoachen Sverige AB. Antingen på mail eller på chatten i löpappen. Abonnemanget avbryts då helt och ingen kostnad tillkommer.


 VILLKOR FÖR LÖPAPPEN:

1.Betalning: Betalas i förskott månadsvis via godkännande av Coach4Pro användarvillkor. Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang och du binder dig endast för en månad i taget.

 1. Individuellt löpprogram i löpappen. Se punkt 1 under rubriken ”villkor för träningsprogram webben”.
 2. Avsluta löpappen: För att avsluta prenumerationen, gå till din profil och scrolla ner till “Subscribed services”. Klicka på Löpcoachen Sverige och välj “Cancel subscription”


VILLKOR FÖR LÖPGRUPPERNA

 1. Om du får förhinder och inte kan delta i löpgruppen? Anmäld plats är lika med tagen plats. Får du förhinder kan du boka av din plats om du gör det 30 dagar innan löpgruppens startdatum. Vi kommer att ta ut 30% av din fakturakostnad i detta fall. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se med kundnummer (hittar du längst upp på fakturan eller din bekräftelse på din anmälan) och fakturanummer. Skriv ditt ärende och gör ingenting förrän du fått det bekräftat ifrån oss.
 2. Om du blir skadad eller andra hälsoskäl (löpgrupperna): Vi kan godkänna att kreditera din faktura för löpgruppen om du innan start blir skadad eller av andra hälsoskäl och inte kan delta i gruppen. Vi behöver då ett intyg på att du inte kan eller bör löpa. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se med kundnummer (hittar du längst upp på fakturan eller din bekräftelse på din anmälan), fakturanummer samt ett intyg på din skada/hälsoskäl och att den uppkommit efter din anmälan. Vi behöver allt detta senast 7 dagar innan löpgruppstart. Godkänner vi detta kommer vi att kreditera hela din faktura.
 3. Om du ångrar dig: Observera att ångerrätt på 14 dagar vid bokning av löpgrupperna ej gäller. Läs under konsumentverkets stadgar angående ångerrätt.
 4. Om du blir skadad: Träningen är på egen risk. Löpcoachen Sverige AB kompenserar inte dig för förlorade pass.
 5. Om du inte kan delta på alla pass: Det är ditt ansvar att delta. Löpcoachen Sverige AB kompenserar inte dig för de pass du inte närvarar på. Vi skickar inte heller instruktioner hur du kan utföra passet på egen hand.
 6. Betalning: Görs via faktura och ska vara oss tillhanda senast torsdagen samma vecka löpgrupperna startar. En fakturaavgift tillkommer per faktura. Du kan också välja att dela upp din betalning på antingen två eller tre gånger. Då tillkommer administrationavgift  per faktura. Betalningen för faktura två och tre ska vara oss tillhanda den 28.e månad ett respektive månad två efter första betalningen.
 7. Inställda eller framskjutna pass: Om oförutsedda händelser som vi inte kan råda över. Tex flera tränare sjuka samtidigt, naturkatastrofer eller pandemier har Löpcoachen Sverige AB rätt att skjuta upp alternativt ställa in träningarna.
 8. Inställd löpgruppsstart: Löpcoachen Sverige AB har rätt att avbryta en löpgruppsstart innan terminstart ifall Löpcoachen Sverige AB anser att det är för få anmälningar för att driva en gruppträning.
 9. Ångerrätt t-shirt: Om du vid anmälan beställde Löpcoachen Sverige AB tränings t-shirt gäller ångerrätten på 14 dagar för t-shirten, 14 dagar, från dagen efter det att mottagit varan. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se ditt kundnummer och att du vill returnera din tränings t-shirt. Tränings t-shirten lämnas i första hand på träningen. Om man inte mottagit den efter de tre första passen skickas den hem på hemadressen och en fraktavgift tillkommer.

PANDEMIER:.

 1. Alla pass: Löpcoachen Sverige AB ansvarar inte för uteblivna pass som sker efter oförutsedda händelser. Tex som naturkatastrofer eller pandemier. Ingen återbetalning görs i dessa oförsedda fall.

ÅNGERÄTT PÅ 14 DAGAR KLÄDER:

Kläder: När du beställer våra kläder gäller ångerrätten 14 dagar, från dagen efter du mottagit varan. Meddela oss på info@lopcoachensverige.se ditt kundnummer och vilket plagg du vill returnera

VILLKOR FÖR FÖRELÄSNING

 1. Om du får förhinder och inte kan delta på föreläsningen? Anmäld plats är lika med tagen plats. 
 2. Om du ångrar dig: Observera att ångerrätt på 14 dagar vid bokning av föreläsningarna ej gäller. Läs under konsumentverkets stadgar angående ångerrätt.
 3. Betalning: Görs via faktura och ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter din bokning gjordes. En fakturaavgift tillkommer per faktura.