VILLKOR föreläsning

VILLKOR FÖR FÖRELÄSNING

  1. Om du får förhinder och inte kan delta på förläsningen? Anmäld plats är lika med tagen plats. 
  2. Om du ångrar dig: Observera att ångerrätt på 14 dagar vid bokning av föreläsningarna ej gäller. Läs under konsumentverkets stadgar angående ångerrätt.
  3. Betalning: Görs via faktura och ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter din bokning gjordes. En fakturaavgift tillkommer per faktura.