VILLKOR LÖPGRUPP

VILLKOR FÖR LÖPGRUPPERNA

  1. Om du får förhinder och inte kan delta i löpgruppen? Anmäld plats är lika med tagen plats. Får du förhinder kan du boka av din plats om du gör det 30 dagar innan löpgruppens startdatum. Vi kommer att ta ut 30% av din fakturakostnad i detta fall. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se med kundnummer (hittar du längst upp på fakturan eller din bekräftelse på din anmälan) och fakturanummer. Skriv ditt ärende och gör ingenting förrän du fått det bekräftat ifrån oss.
  2. Om du blir skadad eller andra hälsoskäl (löpgrupperna): Vi kan godkänna att kreditera din faktura för löpgruppen om du innan start blir skadad eller av andra hälsoskäl och inte kan delta i gruppen. Vi behöver då ett intyg på att du inte kan eller bör löpa. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se med kundnummer (hittar du längst upp på fakturan eller din bekräftelse på din anmälan), fakturanummer samt ett intyg på din skada/hälsoskäl och att den uppkommit efter din anmälan. Vi behöver allt detta senast 7 dagar innan löpgruppstart. Godkänner vi detta kommer vi att kreditera hela din faktura.
  3. Om du ångrar dig: Observera att ångerrätt på 14 dagar vid bokning av löpgrupperna ej gäller. Läs under konsumentverkets stadgar angående ångerrätt.
  4. Om du blir skadad: Träningen är på egen risk. Löpcoachen Sverige AB kompenserar inte dig för förlorade pass.
  5. Om du inte kan delta på alla pass: Det är ditt ansvar att delta. Löpcoachen Sverige AB kompenserar inte dig för de pass du inte närvarar på. Vi skickar inte heller instruktioner hur du kan utföra passet på egen hand.
  6. Betalning: Görs via faktura och ska vara oss tillhanda senast torsdagen samma vecka löpgrupperna startar. En fakturaavgift tillkommer per faktura. Du kan också välja att dela upp din betalning på antingen två eller tre gånger. Då tillkommer administrationavgift  per faktura. Betalningen för faktura två och tre ska vara oss tillhanda den 28.e månad ett respektive månad två efter första betalningen.
  7. Inställda eller framskjutna pass: Om oförutsedda händelser som vi inte kan råda över. Tex flera tränare sjuka samtidigt, naturkatastrofer eller pandemier har Löpcoachen Sverige AB rätt att skjuta upp alternativt ställa in träningarna.
  8. Inställd löpgruppsstart: Löpcoachen Sverige AB har rätt att avbryta en löpgruppsstart innan terminstart ifall Löpcoachen Sverige AB anser att det är för få anmälningar för att driva en gruppträning.
  9. Ångerrätt t-shirt: Om du vid anmälan beställde Löpcoachen Sverige AB tränings t-shirt gäller ångerrätten på 14 dagar för t-shirten, 14 dagar, från dagen efter det att mottagit varan. Meddela oss via info@lopcoachensverige.se ditt kundnummer och att du vill returnera din tränings t-shirt. Tränings t-shirten lämnas i första hand på träningen. Om man inte mottagit den efter de tre första passen skickas den hem på hemadressen och en fraktavgift tillkommer.